Nefi

  • Biyografiler
    Sanatçıların Biyografileri

    Nefi

    Nefi Nefi denilince akla gelen ilk şeylerden biri hicivleridir.Hiciv Divan Edebiyatı‘nda yermek,eleştirmek anlamında kullanılır.Nefi’nin sadece hicivleriyle ün salmadığını ve kaside alanında…

    Read More »
Close