Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Sayfa 152 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Güler ŞİLİT tarafından 177 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Behiye Renin GÜNDÜZ tarafından yapılmış.

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Sayfa 152 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

B. Read the conversation on page 151 again and answer the questions according to the conversation.
1. Did Meghan answer the phone yesterday?
2. Where was she yesterday?
3. What time did Meghan come back home?
4. Whose ice-skates did Tracy borrow?
5. Was the course dfficult for Tracy?
6. How does Tracy feel now?

WRITING
Complete the story as you like.
I had an interesting weekend.
On Saturday morning, I woke up at 9 a.m. Suddeniy, …………………………………….

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Sayfa 152 Cevabı


Close