Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Sayfa 153 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Güler ŞİLİT tarafından 177 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Behiye Renin GÜNDÜZ tarafından yapılmış.

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Sayfa 153 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Choose an object and put it somewhere in the class. Let your friends find it.
I can’t find my dictionary. Can you help me?
Look! It’s under the desk

PROJECT TIME
Make a poster of your classroom.
Describe the locations of the things and students in your classroom on your poster.

CHECK
YOURSELF
At the end of this unit,
I can talk about locations of things and people.
( can talk about past events.
Put a tick ✓ if you can, put a cross X if you can’t.
If you can’t, ask your teacher/peer for help or revise the unit.

6. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Kitabı Sayfa 153 Cevabı


Close