Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Ali Kaya

Bir Mozaiktir Anadolu

Ali Kaya

24 Etnik kökenli insandan bir tek ulus yaratabil­mek, tüm renkleri bir potada eriterek, Türkiye topra­ğında birleştirip kaynaştırmak ve sağlam bir mozaik tablo yaratmak ondan. 
1919’da başlayan Kurtuluş Savaşının ardından Mustafa Kemal dönemi başlar. Dünyada –özellikle de Avrupa’da- faşizmin yükselişi de önlenemez biçimde sürmektedir. Demokrasi gerilerken, ırkçılık modası bir salgın hastalık gibi tüm Avrupa’yı sarmıştır.
Bu dönemin modası “yükselen değerler” elbette ki Türkiye’yi de etkisi altına alacaktır. Bazı yazar ve ozan­ların kaleminden demokrasi yerine ırkçılık, mürekkep yerine kan damlamaktadır.
Genç Türkiye Cumhuriyetinin Kemalist ilkelerini yeniden biçimlendirmek isteyenlerin önünde en büyük engel, Atatürk’tür. Bu önlenemez tırmanışı bugün her yerde, özellikle de bayramlarda miniklerin ve gençlerin ellerinde, büstlerin kaidelerinde görmeğe alışıp kanıksa­dığımız o ünlü özdeyişiyle önlemeğe çalışır. “Ne Mutlu Türk’üm diyene!”
Türk çocuğu olarak dünyaya gelmenin, ya da Türk kökenli olmanın değil; “Türküm” diyebilmenin önemli olduğunu vurgular bu sözle… Tıpkı Korsikalı Napol­yon’un, ya da İtalyan kökenli Platin’in, geldikleri ırk ve kökeni bir kenara bırakarak “Fransız’ım” demeleri gibi.
Dünyanın dört bir yanından gelip Amerika’ya yerleşenlerin “Amerikalıyım” demesi… Futbolcu Lef­ter’ in, müzisyen Onno Tunç’un, sinema sanatçısı Nubar Terziyan’ın, Kenan Pars’ın “Türküm” demeleri gibi… 
Bazılarının; Atatürk Kürt kökenli doğsaydı adı “Atakürt”, Türkiye’nin adı da “Kürdiye” olurdu savla­ması büyük bir aymazlıktır, gafilliktir. Türkiye’nin adı yeni verilmiş değildir ki bu topraklara… Taa 12.yüzyılda Venedik ve Cenevizliler de “Türkiye” adını kullanıyor­lardı çağlar boyu birlikte yaşadığımız bu topraklar için…
Altı yüz yıllık Osmanlı döneminde devleti yöne­tenlerle, Osmanlının son zamanlarındaki bazı yazar ve şairler de Türklüklerini unutup hep “Osmanlıyız” de­mişlerdir.
Napolyon’un taç giyme törenine katılan Osmanlı Paşasının “Türk elçisi” olarak tanıtılmasına tepki göste­rerek; “Türk değil, Osmanlıyım” demesi, Namık Ke­mal’in şiirindeki “Osmanlıyız, can veririz, nam alırız biz” dizeleri, bu savlarımızın birer kanıtıdır.
Fransızlar bile devlet yöneticilerimiz için; “Lâ Grand Türk” sözünü kullanırken, biz Türklüğümüzden utanmışız hep… Türk sözcüğünü “kaba-saba insan” anlamında algılamışız. Osmanlı Paşasının o törendeki Türklüğe itirazı ve “Ben Türk değil, Osmanlıyım” de­mesi de bundan olsa gerek.
Anadolu’ya “Türkiye” adını, ne Türkler vermiştir, ne de Anadolu’da milyonlarca insanın asırlardır Türkçe konuşmasının günahı(!) Mustafa Kemal’indir. O sadece; uluslaşmadan, çağdaş bir ülke olunamayacağının bilin­cindedir. Öyle bir devrimci ve örgütçüdür ki Mustafa Kemal; Anadolu toprakları üzerinde yaşayan 24 etnik kökenden bir ulus yaratmanın bilinciyle mutluluk duy­maktadır. Bin yıllık birlikteliğin bir kültür ortaklığı ya­ratmaması mümkün mü?
Bileşimin, alaşıma dönüştüğü bu sentezde Hitit’ten Urartu’ya, Türk’ten Kürt’e, Rum’dan Ermeni’ye herkes var. Tüm renklerin yüz yıllar boyu kaynaşıp harmanlaş­tığı bir mozaiktir Anadolu…       
24 Etnik kökenli insandan bir tek ulus yaratabil­mek, tüm renkleri bir potada eriterek, Türkiye topra­ğında birleştirip kaynaştırmak ve sağlam bir mozaik tablo yaratmak ondan… Başka ulusları kıskandıracak kadar güzel bir olay değil mi bu? 

İlgili Aramalar: Ali Kaya, Bir Mozaiktir Anadolu, Ali Kaya yazar, Ali Kaya yazıları, Ali Kaya Edebiyat Öğretmeni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close