Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Röportajlar

Müziğin Yenilikçi Ustası Erol Parlak

Erol Parlak

Kişisel web sitenizde biyografi ve otobiyografinize yer verdiğinizi biliyoruz; bir de sizden dinlemek isteriz, bize Erol Parlak’ı kısaca anlatır mısınız? 
— Aslen Ardahanlı bir ailenin çocuğu olarak Ağrı/ Eleşkit’te doğmuşum. Çok küçük yaşta buradan ayrılıp Ankara’ya yerleştik. Müziğe Ankara’da başladım. Burada çok değerli ustaları birebir dinleme şansına eriştim. Sonrasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünü kazanarak İstanbul’a geldim. Eğitim dönemlerinde serbest piyasa müzik pratiğine katıldım. Sonrasında Konservatuar’da radyo kurumunda görevlerde bulundum. Son olarak İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda önce Müzikoloji sonrasında da Ses Eğitimi Bölümüne atanarak görev yapmaktayım.
Yaklaşık 25 yıldır ulusal ve uluslar arası sahnelerde sanat icra etmekteyim. Uzun yıllara alan araştırmaları, incelemeler ve derlemeler yaptım. Bu birikimlerimi gerek albümler gerekse sempozyum, seminer, panel, atölye çalışmaları gibi bilimsel çalışmalarda sunup paylaşmaktayım. Çok sayıda müzik albümü, kitap, makale, metot vb eserler yayınladım. Bir süreden beri de geleneğe uygun olarak söz ve müziği kişisel üretimim olan yeni eserler üretmekteyim. Bu eserleri “YouTube Erol Parlak Official”  adresinde paylaşmaktayım.

Sizin aynı zamanda icracı yönünüz dışında derlemeci kimliğinizi de biliyoruz, bize derlediğiniz ezgiler hakkında neler söylemek istersiniz? 

— Çok sayıda türkü, deyiş, semah, oyun havası, uzun hava derledim. Bunların yanında enstrümantal eserler de derledim. Bunların çoğunluğunu notalarını yazarak TRT başta olmak üzere kurumsal arşivlere aktardım.

Tezenesiz bağlama çalma tekniğiniz ile nasıl bir farklılık getirmeyi amaçlıyorsunuz? 

— Tezenesiz bağlama çalma tekniği tarihsel kökleri, teknik kapasitesi ve gelişim çizgisi ile bağlamanın iki temel tekniğinden biridir. Aslında gerçek anlamda bu güne kadar değeri yeterince bilinememiştir. İcracıların çoğunluğunun sergilediği eserler ve biçim göz önüne alındığında yalnızca bir şov malzemesi gibi görülmüş, gerçek niteliğine ulaşılamamıştır. Öte taraftan zorluğu nedeniyle de yalnızca özel bir ilgi alanı gibi görülmektedir. Oysaki teknik kapasitesi, olanakları ve geniş repertuarı ile bağlamanın sınırlarını zorlayan, bağlamanın dünya sazı olabilmesine destek veren çok güçlü bir tekniktir.

Daha önce bağlama ile çalıp söyleyen önemli ustaları bir araya getiren Kılavuz adlı albüm projesinde ve Seyda Türküler ile Muhabbet Türküleri projelerinde yer aldınız, buna benzer projeler var mı veya siz böyle bir proje yapmak istiyor musunuz? 

— Değerli arkadaşlarım Okan Murat Öztürk ve Nida Ateş ile bir proje tasarladım ancak henüz hayata geçiremedik. Bunun dışında içinde yer aldığım karma projeler var bir yandan da kendim birkaç karma proje hazırlamaktayım.

Dizi müzikleri hakkında ne düşünüyorsunuz, sizin gibi değerli bir sanatçıya dizi müziği teklifi geldi mi? Beğendiğiniz dizi müzikleri var mı? 

— Dizi müzikleri adı üzerinde dizilere ve dizideki olaylara, durumlara göre hazırlanan ve hemen her şeyin kullanılabildiği bir tarz. Bana böyle bir teklif daha önceleri gelmişti, olmadı. Şimdilerde böyle bir teklif yok.

Günümüz kirlenmiş medyası müzik kanalları tekelleriyle müziği de yozlaştırma rolünü iyi bir şekilde yerine getirmektedir. Sizin bu duruma bakış açınız nedir? Kral tv ve türevi müzik kanalları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

— Medya; uluslar arası kapitalizmin hemen her ülkede stratejik olarak kullandığı etkin bir mekanizmadır. Yerel kültürlerin manipüle, dejenere edilmesi vb yollarla ortadan kaldırılarak yerine popüler kültür ve bağlı olarak tüketimin yerleştirilmesi amacını gütmektedir. Bizim ülkemizde de bütün acımasızlığı ile bu mekanizma çalışmaktadır. Maalesef herkesin gözünün önünde açık açık yapılmasına rağmen insanımız bu salgın hastalıktan kurtulamamaktadır.

Sizin aynı zamanda kitap yazdığınızı da görüyoruz, yazarlık ve edebiyata bakış açınız nedir? 80’lerin sonu ile 90’ların ortalarına kadar birçok şairin şiirlerinin bestelendiğini bilmekteyiz, sizin bestelemek istediğiniz şiirler var mı?

— Ben halk geleneğinden gelen biri olarak halk şiiri dışına çıkmayı hiç düşünmüyorum. Burada da köklü ozanlarımızın aşıklarımızın deyişlerine bakıyorum. Çoğunlukla kendi şiirlerime yönelmiş olsam da Karacaoğlan gibi ahir üstatların şiirlerini de havalandırmaya çalışıyorum.

Eski zamanın usta çırak ilişkileri sizce günümüzde hala devam ediyor mu? Ustalarınız olarak kimleri sayarsınız? Neşet Ertaş hakkında yazmış olduğunuz Garip Bülbül adlı kitabınız hakkında bilgi verir misiniz?

Garib Bülbül

— Usta-çırak sistemi bilinen en eski sistem olarak yaşamın ortasında, çok daha gerçekçi ve derinden kavrayan bu oranda da verimli bir sistemdir. Akademilerde bunu ortadan kaldırmak yerine hem akademik hocalık hem de akademik ortama adapte edilmiş bir usta-çırak sistemini sürdürmek gereklidir.
Ben Anadolu’nun hemen tüm ustalarına eğilmeye onları anlamaya çalıştım. Neşet Ertaş ve Davut Sulari başta olmak üzere birçok ustadan feyz aldım, bilgiler edindim.
Garip Bülbül Neşet Ertaş kitabı on altı yıl süren köklü bir çalışmanın ürünüdür. Salt bir biyografi çalışması değil, içerisinde tarih, sosyoloji, antropoloji, müzikoloji vb gibi farklı disiplinlere yönelik bilgileri içeren geniş bir çalışmadır. İçerisinde Abdallık kavramı, Abdal sanat geleneği, Anadolu inançlarının izdüşümleri, kişisel olarak Neşet Ertaş’ın kronolojik biyografisi, sanatı, yarattığı ekolün niteliği ve eserlerine dair geniş analizler, notalar, şiirlerinin tamamı, resimler vb doküman yer almaktadır.

Yurtdışında birçok konser verdiniz, yurtdışındaki yaşayan Türklerin değil de yabancıların bağlama ezgilerine bakış açıları nasıl? 

— Yabancılar Türklerden daha ilgili diyebilirim. Gerek halk konserleri gerekse akademik düzeyde verdiğimiz konserlerde yabancıların ilgisi dikkate değerdir.

Sosyal medya üzerinden açmış olduğunuz ve kendinize ait çalışmalara yer verdiğiniz müzik kanalı (erol parlak official) ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyayla aranız nasıl? 

— Ben yalnızca facebook kullanmaktayım. Buradaki iki sayfamı kendim yönetiyorum. Bunun yanında bir twitter adresim var. Buradan bir destek almaktayım. Sosyal medya benim için sanatsal iletişim kurabileceğim, aktiviteleri duyup duyurabileceğim bir yerdir. Bundan fazlasını kendi adıma doğru bulmuyorum.

Büyük bir alçak gönüllük örneği göstererek söyleşi isteğimizi geri çevirmediğiniz ve samimi sohbetiniz için teşekkür ederiz. Son olarak “Edebiyat Yuvası” okurlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

— Ben ilginize çok teşekkür ederim. Değerli “Edebiyat Yuvası” okurlarına selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz…

YouTube Erol Parlak Official sayfasına abone olmak için tıklayınız…

SİTEMİZDEKİ DİĞER RÖPORTAJLAR İÇİN TIKLAYINIZ…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close