Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Güncel Konular

Gezi Parkı Şiir Yarışması

Gezi Parkı Şiir Yarışması

Özün dışlandığı, kitle kültürünün sığlaştırıldığı bir zamanı yaşıyoruz. Doğadan, nesnel gerçeklikten kopartılan insan, ipleri egemenlerin elinde olan kuklalara dönmüş, düşünme edimini kaybederek insanlaşma sürecinde teklemeye başlamıştır. İnsan, güzele ve güzelden yana olan birikimine yabancılaştırılmış, belleksizleşmeye başlamıştır. İşte bu noktada da toplumsal bellek niteliği de taşıyan şiirin tanıklığına şiddetle gereksinim vardır. Çünkü şiir masumiyettir. Masumiyet öldürüldükçe de cellâtlar iktidar olmaktadır. Okumayan insan tipleri, cellâtların birer silahı haline dönüşmekte ve kendi türünü de acımasızca katledebilmektedir. Bu bağlamda, göndereceğiniz şiirleri okuyan kişiler, belki katil olmaktan vazgeçecek; Abdullah Can, Ethem, Ahmet, Mehmet, Medeni, Ali İsmail, Hasan… gibi yeni fidanların kayıplarını önleyebilecektir. Çünkü şiir, insanları ortak bir duygu evreninde birleştirerek yücelmesine, enginleşmesine yarar. Onlara güzellik, duyarlılık, sevgi aşılar. İnsanın şiddetten uzaklaşması, kötücül duygulardan sıyrılması, şiirsel belleğin güzelliği ve inceliği sayesinde olur. Çünkü şiir, Gezi’nin ruhudur; muktedire boyun eğdirendir ve yaşamı ağaçlandırmanın ta kendisidir. 

Haydi, şiir biriktirmeye! Çünkü şiir cellâttan önce girmeli ömrümüze!

KATILIM KOŞULLARI

1. Şairler, ödüle yayımlanmamış 3 (üç) şiirle katılacaktır. Biçim ve içerik yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Fakat yollanacak üç şiirin toplamı en fazla on sayfa olmalıdır. Şiirler, A4 kâğıda, 12 punto ile bilgisayarda ya da okunaklı el yazısıyla yazılacaktır. Eserler, üçü birbirine iliştirilmiş ve ya üçü bir arada dosyalanmış ve 6 (altı) adet kopyası yapılmış bir şekilde gönderilecektir. 
2. Ödüle her şair, bir dosyayla katılabilecektir. Ödüle katılan kişinin kısa özgeçmişi, bir adet fotoğrafı; adres bilgileri, telefonu, varsa e-posta adresini içeren bilgilerde gönderiye eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, şairlerin takma adları varsa özgeçmişlerinde bunu belirtmelidirler. 
3. Ödül bir kişiye verilecektir. Ödüle katılan şiirler, sahibine iade edilmeyecektir. Etik değerlerle örtüşmeyen; ödüle katılan kişiye ait olmayan ya da bir başka şairin şiirinden bölümler bulunan katılımcılar elenecektir.
4. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanacaktır. 
5. Şiirler; posta, kargo yoluyla ya da elden ulaştırılacaktır. Posta ve ya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gönderiler, 31.01.2014 Tarihine kadar elimizde olması gerekmektedir.
6. Katılımcı şairler, tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

AÇIKLAMALAR

a. Seçici kurul üyeleri: Ahmet Telli, Ayten Mutlu, Mehmet Hameş, Sennur Sezer, Şükrü Erbaş
b. Etkinlik ve ödül töreni: Gezi şehidi ailelerinin, sanatçıların, çeşitli kurumların ve seçici kurul üyelerinin de katılımıyla, Hatay’da gerçekleştirilecektir. Ödüle değer görülen şaire, armağan ve onurluk takdim edilecektir. 
c. Eserlerin gönderileceği adres: Süheyla Biner (Amour Organizasyon) Yenişehir Mah. 19.sok. No: 4 İskenderun/ HATAY

İlgili Aramalar: Gezi Parkı Şiir Yarışması, Ahmet Telli, Ayten Mutlu, Mehmet Hameş, Sennur Sezer, Şükrü Erbaş,Gezi Parkı Şiir Yarışması Hatay, Gezi Parkı Şiir Yarışması ödülleri, Gezi Parkı Şiir Yarışması katılım koşulları, Gezi Parkı Şiir Yarışması nedir, Gezi Parkı Şiir Yarışması nerde yapılacak, Gezi Parkı Şiir Yarışması katıl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close