Belgeseller

Nesimi Belgeseli İzle

17. yüzyılda yaşamış nefesleriyle ünlü tekke şairi Kul Nesimî’nin asıl adı Ali’dir.                                   
 “Mahlasım Nesimi, ismim Ali’dir                                             Bu çarh dönmektedir, sanmam halidir                                   Şükür kalbim iman ile doludur                                             Cürm’i isyanımız bileden beri”
Alevi-Bektaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınır. Mahlasını 14.yüzyılda yaşamış Hurufi şair Seyyid Nesîmî’ye olan sevgisi dolayısıyla aldığı ileri sürülmektedir. Saz elde, keçe külah başında, dere tepe, köy kasaba dolaşmış bir derviştir. Nerede yaşadığı konusunda yeterli ve kesin bilgiler yoktur.
Hakkında bütün bilinen 1668’de sağ olduğu Bektaşiliğe bağlandığıdır:
      “İkiyüz altmışdört yıldan sonra                                                                                        Bu nazmile bunu ettim ben izhar”
Osmanlı- Safevi (İran) dinsel ve siyasal mücadelelerinde Safevi (İran) yanlısı bir tutum takınması ve bunu şiirlerinde dile getirmesi nedeniyle kovuşturmalara uğradığı ve öldürüldüğü sanılmaktadır:
Kul Nesimî, uzun süre 1404’te Halep çarşısında derisi yüzülerek öldürülen Azeri asıllı Hurufi şair Seyyid Nesîmî ile karıştırılmıştır. Kul Nesimî’nin ayrı bir şair olduğunu, yaşamıyla ilgili bilgileri ve şiirlerini ilk kez bir kitapta (Kul Nesimi, 1969) toplayan Cahit Öztelli ortaya koymuştur. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close