Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Varsağı

Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri türkülerden gelişmiş bir biçimdir.
Varsağının özellikleri şunlardır:

  • Hecenin 8′li kalıbıyla söylenen koçaklama tarzı şiirlerdir.
  • Dörtlük sayısı ve uyak düzeni koşmayla aynıdır.
  • Kafiye örgüsü (xaxa, bbba, ccca…) şeklindedir.
  • Her yönüyle semaiye benzeyen varsağılar, onlardan ilk dörtlükte kullanılan bre, behey, hey, hey gidi gibi ünlemlerle ayrılır.
  • Varsağılar yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir.
  • Halk edebiyatında en çok varsağı söylemiş şair Karacaoğlan’dır.

Varsağı Örneği
Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim
 
Aman hey Allah’ım aman
Ne aman bilir ne zaman
Üstümüzde çayır çemen
Bitmeden bir dem sürelim
Karacaoğlan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close