Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri

Ulusların edebiyatları önceleri sözlü ürünlerden oluşmuştur. Daha sonraları yazının icadı ve yaygınlaşması ile yazılı edebiyatlar oluşmaya başlamıştır. Bu edebiyatlar, doğup yeşerdikleri toplumların yaşadığı değişimden büyük ölçüde etkilenmiştir. Toplumlar coğrafya değiştirdikçe, din değiştirdikçe, dillerinde bazı değişiklikler meydana geldikçe, sosyal yaşamları farklılaştıkça bu toplumların edebiyatlarında da farklılaşmalar olmuştur.
Konuya Türk edebiyatı açısından yaklaştığımızda değişikliklerin daha belirgin olduğunu görmekteyiz.
Edebiyat tarihi araştırmalarında hem konunun daha iyi anlaşılması, hem de araştırmacılar için kolaylık sağlaması bakımından edebiyatımız bazı dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemlere ayırma işinde de bazı ölçütlerden yararlanılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close