Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Tekke Edebiyatı Şairleri

Tekke Edebiyatı Şairleri

13. YÜZYIL
Anadolu’da Türkçe 13. yüzyılın ilk yarısında yazıya geçmeye başlamış, ilk edebî eserler Anadolu Selçuklularının son döneminde ve beylikler döneminin ilk yıllarında yazılmıştır. Bu yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelen dervişler, beraberlerinde Orta Asya Türk Halk edebiyatı geleneğini de getirmiştir. Anadolu’ya yayılan bazı Yesevi ve Bektaşi dervişleri Tasavvuf edebiyatının Türk diliyle meydana çıkıp gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu yüzyılda yaşayan Yunus Emre tasavvuf edebiyatını yaygınlaştırmış ve kendinden sonra gelen sanatçılara yol açmıştır. Bu yüzyılda Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli öne çıkan Tekke edebiyatı temsilcileridir.
14. YÜZYIL
14. yüzyılın halk şairleri Yunus Emre’nin yolunu takip eden Said Emre ve Abdal Musa’dır.
15. YÜZYIL
15. yüzyılda Tekke edebiyatının temsilcisi olan şairler vardır. Bunlar Yunus Emre tesiriyle ve onun ilahileri tarzında eserler vermiş olan Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi’dir. 15. yüzyılın en büyük Tekke şairi Yunus Emre gibi yazan ve şiirleri Yunus Emre’nin şiirleriyle karışmış olan Âşık Yunus’tur.
16. YÜZYIL
Pir Sultan Abdal, Tasavvufi Halk şiirinin bu devirde en önemli ismidir.
17. YÜZYIL
Tasavvufi halk edebiyatı da 17. yüzyılda birçok şair yetiştirmiştir. Bunların en önemlisi Niyazi Mısrî ve Aziz Mahmut Hudayi’dir.
18. YÜZYIL
Tasavvufi halk şiirinde bu asırda önemli bir isim yoktur. Bu dönemin şairleri de daha çok aruz vezniyle şiirler yazmışlardır. Hece ile olanlarda eskilerin tesiri ve tekrarlar görülmektedir. Yeni ve orijinal bir şey yoktur. Bu yüzyılda Tekke şairlerinin en önemlisi Sezai ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’dır. Şiirlerinin büyük bir kısmını aruz vezniyle söyleyen Sezai’nin dili sade ve akıcıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close