Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Tefrik

Sözcük anlamı ayırma demek olan tefrik, edebiyatta iki unsurdan birinin üstünlüğünü vurgulamak için, aralarındaki farkları belirtmektir.
Tefrik Sanatına Örnekler:
Seni Kisrâ’ya adâlette muâdil tutsam
Fazladır sende olan devlet ü dîn ü îmân
(Seni adalet konusunda Kisra’ya denk, eşit tutsam; sendeki devlet, din ve iman fazla gelir.)
Şair “sen” dediği kişiyle “Kisra”yı karşılaştırır ve onun Kisra’dan üstün olan özelliklerini vurgular.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close