Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Şiir Türleri

Şiirler genellikle biçim özellikleri ve konularına göre gazel, kaside, mesnevi, rubai, şarkı, türkü, koşma, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, mâni, ninni, destan gibi farklı isimlerle adlandırılır.

Ancak şiirin Batılı şiir gruplandırmaları dikkate alınarak konularına göre altıya ayrılması gelenek hâlini almıştır. Şiirler konularına göre “epik, lirik, didaktik, pastoral, satirik ve dramatik şiir” olmak üzere altıya ayrılır.
  1. Lirik Şiir
  2. Epik Şiir
  3. Pastoral Şiir
  4. Didaktik Şiir
  5. Satirik Şiir
  6. Dramatik Şiir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close