Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Servet-i Fünun Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Servetifünun Edebiyatında olay çevresinde gelişen metinler, anlatmaya bağlı metin türleri olan hikâye ve roman etrafında gelişmiştir. Bu dönemde tiyatroya ait başarılı örnekler verilmez. Bunun en önemli nedeni tiyatronun Servetifünun dil anlayışına ve edebî görüşüne uymamasıdır. Süslü ve sanatlı bir dille yazan ve bireysel konulara yönelen Servetifünun sanatçısı için tiyatro önemli bir edebî tür değildir. Böylece Tanzimat’ta başlayan modern Türk tiyatroculuğunun bu dönemde gelişmesi yavaşlar. Bu dönem anlatmaya bağlı edebî metinleri ise hikâye ve roman etrafında gelişmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close