Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Şarkı

Şarkı, Türklerin divan şiirine kazandırdığı bir nazım şeklidir.
Şarkının özellikleri şunlardır:

  • Bestelenmek için yazıldığından dili sadedir.
  • Halk edebiyatındaki türkünün karşılığı olan şarkı genellikle 3-5 dörtlükten oluşur.
  • Uyak düzeni ‘abab, cccb, dddb…” şeklindedir.
  • İlk dörtlüğün son dizesi diğer dörtlüklerde tekrar eder, yani nakarattır.
  • Şarkının üçüncü dizesine miyan denir.
  • Aşk ve sevgi konusunun işlendiği şarkılarda şair, son dörtlükte mahlasını söyler.
  • Nedim bu türün en başarılı şairidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close