Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Dil ve Anlatım Konu Anlatımı

Paragrafın Başlığı

Deneme, makale, fıkra gibi metinlerin bir başlığı vardır. Bu yazılarda başlık, anlatılacaklarla ilgili ipuçları taşır. Paragraf da kendi içinde anlam bütünlüğü olan küçük bir metin olduğuna göre paragrafın da başlığı olabilir. Çünkü her paragraf işlediği konu bakımından kendi içinde bir bütünlük göstermekte, bir konuyu işlemektedir. Bir paragrafa başlık koyarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle başlık çok uzun olmamalıdır. Başlık işlenen konuya uygun olmalı, paragrafta anlatılanları kapsamalıdır. Paragrafta anlatılanların bir kısmını ifade eden sözler başlık olamaz.
Bir paragrafın başlığını bulurken paragrafta anlatılanları kavramak, konuyu belirlemek gerekir. Çünkü başlık, paragrafta anlatılan konu ile ilgili olacak, en azından o konuyu kapsayacaktır.
Tiyatro bir sanattır ama toplumla iç içe olan, toplumu ayakta tutan bir sanattır. Tiyatro toplum yaşamının yansıdığı bir aynadır. Bu aynada bütün bir toplumu görmek mümkündür. Tiyatro, sahne aracılığıyla topluma şekil verir, toplumu bilinçlendirir, geleceğe hazırlar. Bu yüzden tiyatrosu güçlü olan bir toplum da güçlüdür, böyle bir toplumun ayağı yere sağlam basar.
Bu parçayı okuduğumuzda parçada tiyatrodan söz edildiğini görüyoruz. Tiyatronun ise topluma bakan yönü üzerinde durulmuştur parçada. Bu parçaya bir başlık koymak istediğimizde başlığın bu ikisini de kapsaması gerekir. Öyleyse başlık “Tiyatro ve Toplum”dur.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close