Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Dil ve Anlatım Konu Anlatımı

Paragraf Tamamlama

Bir paragrafı tamamlarken öncelikle paragrafın konu ve ana düşüncesi belirlenmelidir. Çünkü paragrafın başına, ortasına veya sonuna getirilebilecek cümle, paragrafta işlenenlerle uyumludur.
Paragrafın başı tamamlanacaksa buraya getirilecek cümle, kendinden sonra anlatılanlarla anlam ve yapı bakımından uyumlu olmalıdır. Bu uyumun temelinde paragrafı oluşturan cümleler arasında organik bir ilişkinin olması yatmaktadır. Cümleler arasında aynı zamanda konu, bakış açısı ve dil bilgisi bakımından da bir ilgi vardır. Dolayısıyla bu ilgi iyi bilindiğinde paragrafı tamamlamak da kolaylaşacaktır.
—- Onlar için bu, yapılamayacak, inanılmaz bir iştir. Onlarda, bizdeki fıkra yazarı yerine, yorumcu denilen yazarlar vardır. Bunlar ancak kendi uzmanlıkları içine giren konularda, haftada iki, en çok üç gün yazarlar. Oysa bizler, engin bir bilgi ve görgüye sahibiz. Bizde yazarlar, her şeyi bilir. Bilindiği için de her konuda görüş bildirir, her konuda yazı yazar hatta ahkâm keser. Dolayısıyla gazetedeki köşelerinde her gün yazarlar.
Paragrafı okuduğumuzda paragrafta yazarın, bizdeki köşe yazarlarını eleştirdiğini görüyoruz. Bu eleştiriyi yaparken Batılı yazarlar ile bizdeki yazarları karşılaştırmıştır. Batı da yorumcu denilen yazarların haftada birkaç gün, o da uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazdığını; bizdeki yazarların ise her konuda her gün yazı yazdığını dile getiriyorlar. Paragrafın genelinde işlenenlere, bağlayıcı sözlere ve dil bilgisel bağa baktığımızda paragrafın başına Yabana yazarlar, bizdeki fıkra yazarlarının gazetede her gün, hiç ara vermeden yazdıklarını duyunca çok şaşırıyorlar.’ sözü getirilmelidir. Paragrafın sonuna eklenen cümlelerde de paragrafta anlatılanları iyi kavramak gerekir. Çünkü paragrafın sonu tamamlanıyorsa bu cümle, daha önce anlatılanları destekler nitelikte olmalıdır.
Orhan Veli, şiirimizde yüzyıllardır egemen olan romantizmi yıkmıştır. Somut ve belirgin bir insan sevgisini sanatımıza getirmiştir. Şiirimizde alaysama ve gülümsemeye dayalı bir anlatımın ilk büyük temsilcisidir. Ancak bu yenilikçi şair, “Yeni bir şiir nasıl olmalı?” düşüncesinin değil. “Eski şiir ne değildi?” düşüncesinin çevresinde dolaşmaya başladığı için kendini sınırlamıştır. Bu da onun tam anlamıyla özgür olmasını daha ilk adımda engellemiştir. Bu yüzden, —-.
Bu paragrafta Orhan Veli’den, onun şiirimize getirdiği yenilikten söz etmiş, bunu yaparken Orhan Veli’nin bir eksikliğine de vurgu yapmıştır. Parçayı hem anlam hem dil bilgisi açısından incelediğimizde boş bırakılan yere “yeni bir akımın gizli, el değmedik olanaklarını kullanmaya pek fırsat bulamamıştır, sözleri gelebilir. Çünkü “bu yüzden” ifadesinden kendinden önceki cümledeki eksiklikle ilgili bir düşüncenin boşluğa gelmesi gerektiğini çıkarıyoruz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close