Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Koşma

 1. Halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen nazım biçimidir.
  Koşmaların genel özellikleri şunlardır:

  • Genellikle hece ölçüsünün on birli (6+5 ya da 4+4+3) kalıbıyla üç veya beş dörtlük arasında söylenir.
  • Şair koşmanın son dörtlüğünde adını ya da mahlasını söyler.
  • İlk dörtlüğün kafiye örgüsü xaxa ya da aaab biçiminde olur.
  • Diğer dörtlüklerin ilk üç dizesi kendi arasında kafiyelenir, dördüncü dize birinci dörtlüğün son dizesiyle kafiyelenir. Yani cccb, dddb…

  Koşma Örneği
  Eğer benim ile gitmek dilersen
  Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
  Bizim iller kıraçlıdır açılmaz
  Yollar çamur kurusun da gidelim
   
  Karac’oğlan der ki buna ne fayda
  Hiç rağbet kalmadı yoksula bayda
  Bu ayda olmazsa gelecek ayda
  On bir ayın birisinde gidelim
  Karac’oğlan
  Koşmalar işlediği konulara göre değişik isimler alır.
  a. Güzelleme: Aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi gibi lirik konuları işleyen koşmalardır.
  Evvel sen de yücelerden uçardın
  Şimdi enginlere mi indin gönül
  Derya deniz dağ taş demez aşardın
  Kara menzilini aldın mı gönül
   
  Yiğitliğim elden gitti yel gibi
  Damağımda tadı kaldı bal gibi
  Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi
  Bozulmuş bağlara döndün mü gönül
  Karacaoğlan
  b. Taşlama: Bir kişi olay ya da durumu eleştiren koşmalardır.
  Ormanda büyüyen adam azgını
  Çarşıda pazarda insan beğenmez
  Medrese kaçkını softa bozgunu
  Selam vermeğe dervişan beğenmez
  Kazak Abdal
  c. Koçaklama: Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve kahramanlık konularını anlatan, savaşları tasvir eden koşmalardır.
  Yiğitler silkinip ata binende
  Derelerden boz kurtlara ün olur
  Yiğit olan döne döne döğüşür
  Kötüler kavgadan kaçar dön olur
  Köroğlu
  d. Ağıt: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen ölü çıkan evlerde, matem toplantılarında okunup ağlanılan şiirlerdir. Ağıtlar, eski Türk sagularını hatırlatır. Ağıtların çoğu on birli hece ölçüsüyle söylenmiştir. (Anonim halk şiiri ürünü olan ağıtlar da vardır).
  Can evimden vurdu felek neyleyim
  Ben ağlarım çelik teller iniler
  Ben almadım toprak aldı koynuna
  Yârim diye bülbül diller iniler
  Dadaloğlu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close