Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Biyografiler

Kâtibî

Kâtibî

17. yüzyıl halk şairlerindendir. Saz şairlerini de sevip koruyan IV. Murat’ın Bağdat seferinde bulunduğu, Kayıkçı Kul Mustafa ve Kuloğlu ile arkadaş olduğu bilinen Katibî, 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış şairlerdendir. Evliya Çelebi deki bir kayda göre koyun ticareti ile geçinmiştir. Divan edebiyatı nazım şekillerini ve aruzu da başarıyla kullanmış olan Kâtibi, aşk konusunda tekniği kuvvetli, âhenkli, hisli, lirik koşma ve semaileriyle, kendi çağında ve sonrasında saz şairlerini etkilemiş usta âşıklardan biridir.
Tekerleme
Aceb ahîr-zaman oldu gaziler
Büyük küçük birbirini beğenmez
Her mü’min münâfık cennet arzular
Tanrı nasib ettiğini beğenmez

Teklif ister bülbül güle konmağa
Pervaneler düşüp şem’a yağmağa
Oğlancıklar iştahından binmeğe
Doru ister atın kır’m beğenmez

Babası anası koyun güttüren
Dağ başında kavalını öttüren
Kazma ile başın tıraş ettiren
Âhır-kar ayak berberin beğenmez
Kâtibi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close