Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

İştikak (Türetme)

Aynı kökten türeyen birden fazla sözcüğü bir arada kullanma sanatına iştikak denir. İştikak sanatı Arapça sözcüklerle yapılır.
İştikak Sanatına Örnekler:
Ey beni lutfuyla yoktan var eden Rabb-i gafûr
Mağfiret kıl eyledikte azm-i iklîm-i bekâ
(Ey beni iyiliğiyle, rahmetiyle yoktan var eden, bağışlayıcı merhametli Allah, sonsuzluk dünyasına, ahirete gittiğimizde bizi bağışla, bize merhamet et)
Burada “gafûr” ve “mağfiret”, Arapça dilbilgisi kurallarına göre aynı kökten türemiş iki sözcüktür.
Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim.
Yukarıdaki beyitte “hakim”, “mahkeme” ve “hüküm” sözcükleri aynı kökten türediğinden iştikak sanatı vardır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close