Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

İstidrak

Birisini övüyormuş gibi yapıp yermek, yeriyormuş gibi yapıp övme sanatıdır.
İstidrak Sanatına Örnekler:
Öyle nâzik ki eğer şapkalı bir kunduracı
Evine gelse eder tâ kapudan istikbâl
(Öyle nazik ki eğer şapkalı bir kunduracı evine gelse, onu tâ kapıdan karşılar.)
Şair burada sözünü ettiği kişiyi över gibi görünüyor, ancak onu yermektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close