Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

İslami İlk Eserler

İslami İlk Eserler

İslami ilk eserler denince akla “Kutadgu Bilig”, “Divanü Lügati’t-Türk”, Atabetü’l-Hakayık”, “Divan-ı Hikmet” ve ‘Dede Korkut Hikâyeleri” gelir.
  1. Kutadgu Bilig
  2. Divanü Lügati’t Türk
  3. Atabetü’l Hakayık
  4. Divan-ı Hikmet
  5. Dede Korkut Hikâyeleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close