Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

İade (Geri Çevirme)

Bir şiirin her beytinin son sözcüğünü sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanma sanatına iade denir.
İade Sanatına Örnekler:
Ey güzellik göğünün mâh-ı münevver kameri
Şâd kıl gönlümü gün gibi tulû et seherî
 
Seherî aşk ile meydâna girip seyr edeyim
Ola ki peyk-i sabâdan ere yârin haberi
 
Haberi olsa anın yoluna cân verdiğime
Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı
Beyitlerde de görüldüğü gibi ik beytin son kelimesi olan “seherî” sözcüğü, ikinci beytin ilk sözcüğü olarak kullanılmış; yine ikinci beytin son sözcüğü olan “haberi” sözcüğü de üçüncü beytin ilk sözcüğü olarak kullanılmıştır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close