Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri İnceleme

Bir tiyatro eserini aşağıdaki unsurlara göre incelemek mümkündür.
Tiyatro Eseri İnceleme Planı
A) Biçim Yönünden:

 • Yazarı (varsa çevireni)
 • Yönetmeni
 • Oyuncular (Hangi sanatçı, hangi rolde)
 • Kaç perde olduğu
 • Dekor özellikleri (ayrıntılarıyla)
 • Kostüm özellikleri
 • Sahne değişirken göze çarpan ilginç özellikler

B) İçerik Yönünden:

 • Konunun özeti
 • Oyunun başkahramanı ve kişilik özellikleri
 • Oyundaki diğer kahramanlar ve kişilik özellikleri
 • Oyunun planı
 • Oyundan çıkarılacak ana düşünce ve yardımcı düşünceler
 • Dekorun oyunun  işlenişine katkısı
 • Kostümün oyunun işlenişine katkısı
 • Oyun hakkındaki kişisel görüş ve düşünceler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close