Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Divan Nesri (Düzyazı)

Divan Nesri (Düzyazı)

Divan nesrinin genel özellikleri şunlardır:

 • Düz yazıya inşa denilmiştir.
 • Düz yazılar münşeat adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Konudan çok söyleyişe önem verilir.
 • Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılır.
 • Söz sanatlarına (özellikle seciye) ve mecazi kullanımlara sık yer verilir.
 • Ağırlıklı olarak dini konular işlenmiştir.
 • Tarih, gezi yazısı, bireysel ve toplumsal sorunlar da işlen­miştir.

Divan nesri aşağıdaki başlıklar altında bölümlere ayrılır:
1. Sade Nesir

 • Halk için yazılmış dili ağır olmayan nesirlerdir.
 • Masal, destan ve efsaneler, dini-tasavvufi eserler sade nesirle yazılmıştır.
 • Mercimek Ahmet’in Kabusname’si, Kul Mesut’un Kelile ve Dimne’si, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, sade nesre örnek eserlerdir.

2. Orta Nesir

 • Tarih ve bilim kitapları orta nesirle yazılmıştır.
 • Naima, Peçevi ve Âşık Paşazade Tarihi, Kâtip Çelebi’nin bilimsel eserleri orta nesre örnektir.

3. Süslü Nesir (Sanatkârane Nesir)

 • Sanatlı, secili, uzun cümleli nesirlerdir.
 • Hüner göstermek amacıyla yazılmış nesirlerdir.
 • Ahlaki ve felsefi kitaplar, bazı mektuplar süslü nesirle kaleme alınmıştır.
 • Sinan Paşa’nın Tazarru-name’si, Fuzuli’nin Şikâyetname’si, Veysi ve Nergisi’nin münşeatları süslü nesrin örnekleridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close