Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Dini- Tasavvufi Halk şiiri, 13. yüzyılda Babai isyan­ları, Moğol istilası, haçlı seferleri, inanç ve kültür farklılıkları sosyal ve siyasi huzursuzluklarla dolu Anadolu’da oluşmuştur.


Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin Özellikleri
 • Tasavvuf düşüncesini temel alır.
 • Kurucusu Ahmet Yesevi’dir.
 • Tasavvufun amacı insanı olgunlaştırmak ve onu insan-ı kâmil yapmaktır.
 • Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır; yani ilahı aşktır.
 • Tasavvufa göre bütün evren Allah’tan bir parçadır ve in­san nefsi arzularından arınarak gönlünü ilahi aşkla doldurarak Allah’a ulaşabilir.
 • Tekkeler etrafında bir araya gelen tasavvufçular bu görüşlerini, İslamiyet’i yaymak için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
 • İlahi aşkın ele alındığı lirik ve didaktik ürünler verilmiştir.
 • Şiirler ağırlıklı olarak müzik eşliğinde söylenmiştir.
 • Genel olarak hece ölçüsü kullanılmış olsa da aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
 • Nazım birimi olarak hem dörtlük hem de beyit kullanılmıştır.
 • Özellikle “koşma” nazım şekliyle ilahi, nutuk, şathiye, dev­riye, nefes nazım türlerinde şiirler yazılmıştır.
 • Gazel, kaside, mesnevi nazım şekliyle şiirlerin yazıldığı da görülmektedir.
 • Tasavvufi terimlerin ve bazı yabancı sözlerin dışında genellikle halkın konuştuğu dil kullanılmıştır.
 • Oğuz Türkçe­sinin Anadolu’daki ilk ürünlerinde sade bir dil kullanılmıştır.
 • Âşık Paşa, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana 13. ve 14. yüzyıl mutasavvıflarındandır.
 • Yunus Emre’nin dili dönemin diğer sanatçılarına göre daha sadedir.
Dini-tasavvufi halk şiiri nazım türleri şunlardır:
 1. İlahi
 2. Nefes
 3. Şathiye
 4. Devriye
 5. Nutuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close