Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Cumhuriyet Dönemindeki Öğretici Metinlerin Özellikleri ve Temsilcileri


Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler

 

     *    Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

o    Yedi Meşaleciler

*    Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)

*    Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

o    Beş Hececiler

o    Hisarcılar

*    Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)

*   Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

o    Maviciler

*    İkinci Yeni (1954-1960)

*   İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

*    1980 Sonrası Şiir

*   Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

     *   Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

o    Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

o    Toplumcu Gerçekçi Eserler

o    Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

o    Modernizmi Esas Alan Eserler

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri veya Drama Metinleri)

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Döneminin Diğer Sanatçıları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Göz Atın

Close
Close