Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Halkın “âşık” dediği saz şairleri tarafından oluşturulmuştur.


Aşık Tarzı Halk Şiirinin Genel Özellikleri
 • İslamiyet’ten önceki “ozan”ın, “âşık” adını alması, sözlü edebiyatımızın devamlılığının göstergesidir.
 • Şairler genellikle okuma yazma bilmeyen âşıklar usta-çırak iliş­kisiyle yetişmişlerdir.
 • Âşıklar köylerde, şehirlerde veya asker ocaklarında yetiş­mişlerdir.
 • Asker ocaklarında veya şehirlerde yetişen âşıklar (kalem şuarası)medreselerde okuduklarından dolayı Divan edebi­yatından etkilenmişlerdir.
 • Aşk, toplumsal olaylar, doğa güzellikleri işlenen başlıca konulardır.
 • Âşık edebiyatı dini etki taşımadan oluşmuş, din dışı bir edebiyattır.
 • Şiirler dörtlüklerle, hece ölçüsüyle ve daha çok yarım uyaklı olarak söylenmiştir.
 • Koşma, varsağı, semai, destan nazım şekilleri kullanılmış­tır.
 • Saz eşliğinde söylenen şiirlere içten bir söyleyiş hâkimdir.
 • Âşık edebiyatında, halkın konuştuğu sade bir Türkçe kul­lanılmıştır.
 • Kalem şairleri (kalem şuarası) divan edebiyatının etkisinde kalmış, beyitlerle, aruz ölçüsüyle ve divan edebiyatı na­zım şekilleri ve Arapça – Farsça sözcükleri kullanarak selis, satranç gibi şiirler yazmışlardır.
Aşık tarzı halk şiiri nazım şekilleri şunlardır:
 1. Koşma
 2. Semai
 3. Varsağı
 4. Destan
 5. Dudak Değmez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close