Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Aliterasyon

Şiirde aynı ünsüzlerin bir veya birkaç dizede tekrarlanmasıyla sağlanan uyumaaliterasyon denir. Aliterasyon, uyak ve rediften sonra şiirde ahengi sağlayan önemli bir unsurdur.
Aliterasyon Sanatına Örnekler:
“Mahmur mutlu mutluluğun tüm melekleri
Mehtaba maviden menevişlerle yüksel”
Bu dizelerde “m” sesinin tekrar edilmesiyle aliterasyon yapılmıştır.
“Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle”
Bu dizelerde şair “t” seslerini çokça tekrar ederek bir ahenk sağlamaya çalışmıştır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close