Dil ve Anlatım Konu Anlatımı

9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

      1.    İletişim

      2.    İnsan, İletişim ve Dil

      3.    Dil-Kültür İlişkisi

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

      1.    Dillerin Sınıflandırılması

      2.    Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

      1.    Türkçenin Ses Özellikleri

      2.    Telaffuz (Söyleyiş)

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

      1.    Kelimede Anlam ve Kavram

      2.    Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı

         o    Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler

         o    Kelimelerde Anlam Değişmeleri

      3.    Kelime Grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

      1.    Cümlede Anlamın Oluşumu

      2.    Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler

         o    Haber Cümleleri

         o    Dilek- İstek Cümleleri

         o    Haber ve Dilek Kiplerinde Soru

         o    Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk

      3.    Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

      1.    Anlatım Birimi Olarak Paragraf

      2.    Paragrafta Yapı

      3.    Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

      4.    Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

      5.    Metin ve Paragraf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close