Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923 – …)

1.    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

1.    Cumhuriyet Dönemindeki Öğretici Metinlerin Özellikleri ve Temsilcileri

2.    Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler

III. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİRLER)

1.    Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

o    Yedi Meşaleciler

2.    Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)

3.    Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

o    Beş Hececiler

o    Hisarcılar

4.    Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)

5.    Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

o    Maviciler

6.    İkinci Yeni (1954-1960)

7.    İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

8.    1980 Sonrası Şiir

9.    Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

1.    Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

o    Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

o    Toplumcu Gerçekçi Eserler

o    Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

o    Modernizmi Esas Alan Eserler

2.    Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri veya Drama Metinleri)

3.    Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

o    Cumhuriyet Döneminin Diğer Sanatçıları

o    Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close