Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

      1.    Edebiyat-Tarih İlişkisi

      2.    Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

      1.    Destan Dönemi

      2.    Sözlü Edebiyat     

         o    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          

        §  Sagu          

        §  Koşuk     

         o    Olay Çevresinde Oluşan Metinler          

        §  Destan

      3.    Yazılı Edebiyat (Köktürk YazıtlarıUygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

      1.    XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

      2.    İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)

         o    Kutadgu Bilig          

         o    Atabetü’l-Hakayık          

         o    Divan-ı Hikmet          

         o    Divanü Lugati’t-Türk

      3.    Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     

         o    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          

        §  İlahi          

        §  Nefes          

        §  Gazel     

         o    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler          

        §  Battalname          

        §  Dede Korkut Hikâyeleri          

        §  Danişmend name          

        §  Mesnevi     

         o   Öğretici Metinler          

        §  Tasavvufi Metinler          

        §  Nasrettin Hoca Fıkraları

      4.    XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     

         o    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          

        §  Divan Şiiri               

          §  Gazel              

          § Kaside               

          §  Rubai               

          § Şarkı               

          §  Tuyuğ               

          §  Murabba               

          §  Terkibibent          

        §  Halk Şiiri               

          §  Anonim Halk Şiiri                    

             §  Mani                    

             §  Türkü               

          §  Âşık Tarzı Halk Şiiri                    

             §  Koşma                    

             §  Semai               

          §  Dini Tasavvufi Türk Şiiri                    

             § Methiye

         o    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

        §  Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

          §  Halk Hikâyeleri                    

          §  Mesnevi               

        §  Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)

          §  Karagöz

          §  Meddah

          §  Orta Oyunu

         o    Öğretici Metinler

        §  Tezkire                   

        §  Seyahatname

        §  İlmi Eserler


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close