TIKLA ABONE OL
24 June Monday 2019

Öğretici Metin Örneklerini İnceleme ve Karşılaştırma

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Ana Sayfa / Türk Edebiyatı Konu Anlatımı / 10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

      1.    Edebiyat-Tarih İlişkisi

      2.    Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

      1.    Destan Dönemi

      2.    Sözlü Edebiyat     

         o    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          

        §  Sagu          

        §  Koşuk     

         o    Olay Çevresinde Oluşan Metinler          

        §  Destan

      3.    Yazılı Edebiyat (Köktürk YazıtlarıUygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

      1.    XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

      2.    İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)

         o    Kutadgu Bilig          

         o    Atabetü’l-Hakayık          

         o    Divan-ı Hikmet          

         o    Divanü Lugati’t-Türk

      3.    Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     

         o    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          

        §  İlahi          

        §  Nefes          

        §  Gazel     

         o    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler          

        §  Battalname          

        §  Dede Korkut Hikâyeleri          

        §  Danişmend name          

        §  Mesnevi     

         o   Öğretici Metinler          

        §  Tasavvufi Metinler          

        §  Nasrettin Hoca Fıkraları

      4.    XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     

         o    Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          

        §  Divan Şiiri               

          §  Gazel              

          § Kaside               

          §  Rubai               

          § Şarkı               

          §  Tuyuğ               

          §  Murabba               

          §  Terkibibent          

        §  Halk Şiiri               

          §  Anonim Halk Şiiri                    

             §  Mani                    

             §  Türkü               

          §  Âşık Tarzı Halk Şiiri                    

             §  Koşma                    

             §  Semai               

          §  Dini Tasavvufi Türk Şiiri                    

             § Methiye

         o    Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

        §  Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

          §  Halk Hikâyeleri                    

          §  Mesnevi               

        §  Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)

          §  Karagöz

          §  Meddah

          §  Orta Oyunu

         o    Öğretici Metinler

        §  Tezkire                   

        §  Seyahatname

        §  İlmi Eserler

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bursa escort bayan kurtköy escort pendik escort beylikdüzü escort bayan meyve siparişi afyon escort istanbul escort bayan teknim alarm sistemi istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bursa escort bursa escort escort kıbrıs samsun escort
bursa escort bayan kurtköy escort pendik escort beylikdüzü escort bayan meyve siparişi afyon escort istanbul escort bayan teknim alarm sistemi istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan bursa escort bursa escort escort kıbrıs samsun escort