Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Slaytlar

Anonim Halk Edebiyatı Slayt

Merddah
Halk tarafından uzun dönemler sonunda oluşmuş, halkın ortak malı olan ürünlerden oluşan bir edebiyattır. Halkın ortak malı olan edebiyatın genel ismidir. Bu edebiyata ait şiirlerin (türkü, mani. ağıt) kime ait olduğu bilinmemektedir. Her eseri bir sanatkâr, şair vb. ortaya koyduğu gibi anonim edebiyata ait olan nazım biçimlerini de bir ilk söyleyen vardır, ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler anonimleşmiştir.
Anonim Halk Edebiyatının Özellikleri:
  • Söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşmuştur.
  • Türkü, mani, masal, destan, halk hikâyeleri, atasözü ve bilmeceler; karagöz, orta oyunu ve meddah gibi halk oyunları bu dönemin başlıca ürünleridir.
  • Anonim ürünlerde halkın konuştuğu yalın bir dil kullanılmıştır.
  • Şiirler; hece ölçüsüyle, genellikle yarım ve cinaslı uyaklar kullanılarak dörtlüklerle söylenmiştir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close