Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Biyografiler

Orhan Şaik Gökyay

Orhan Şaik Gökyay

16 Temmuz 1902′de Kastamonu İnebolu’da doğdu. 1994′te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Ortaöğrenimini Aydın ve Kastamonu’da tamamladı. 1922′de Ankara Muallim Mektebi’ni bitirdi. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ardından 1927′de Kastamonu Lisesi’nden, 1930′da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden diploma aldı. Çeşitli liselerdeedebiyat öğretmenliği yaptı. 1939′da Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne müdür olarak atandı. 1947-1951 arasında Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında İngiltere’de öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliği yaptı. 1960-1962′de Londra Üniversitesi’nde Türk dili okutmanı olarak çalıştı. 1969′da İstanbul Eğitim Enstitüsü’ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı. 1984′ten sonra Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde divan edebiyatı dersleri verdi. Aruzla yazdığı ilk şiirleri Kastamonu’da yayınlanan “Açıksöz” dergisi ile Balıkesir’de kendisinin yayınladığı “Çağlayan” dergisinde çıktı. Ardından hece veznine döndü.
Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı. 1940′lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceledi, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı. Kendi şiirlerini kitap olarak yayınlamadı. Yalnızca 5 şiirini İngilizce çevirileriyle birlikte Birkaç Şiir-Poems kitabında topladı.
ESERLERİ
ŞİİR:
Birkaç Şiir-Poems (1976)
SADELEŞTİRME-DÜZENLEME:
Dede Korkut (1938)
Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları (1939)
Dedem Korkudun Kitabı (1973)
Katip Çelebi Hayatı, Şahsiyeti,
Eserleri (1957)
Katip Çelebi’den Seçmeler (1938)
Kabusnâme (1944, Mercimek Ahmed’in Keykâvus’undan çeviri)
Eşkâl-i Zaman (1969, Ahmet Rasim‘den) Ferah-Cerbe Fetihnâmesi (1975, Zekeriyazâde’den) Mevâ-idü’n Nefâis fi Kavaidi’l Mecâlis (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde Ziyafet Sofraları) (2 cilt, 1978, Gelibolulu Mustafa Âli’den)
Hâlâtü’l Kahire mine’l Adâti’-z Zâhire (1984)
ELEŞTİRİ:
Destursuz Bağa Girenler (1982)
İlgili Aramalar:orhan şaik gökyay eserleri,
orhan şaik gökyay hayatı,
orhan şaik gökyay şiir,
orhan şaik gökyay bu vatan kimin,
orhan şaik gökyay edebi kişiliği,
orhan şaik gökyay kısaca hayatı,
orhan şaik gökyay bu vatan kimin şiiri,
orhan şaik gökyay hakkında kısa bilgi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close