Ders Videoları TIKLA
Kitap Cevapları TIKLA
Biyografiler

Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek

11 Mart 1891′de İstanbul’da doğdu, 18 Ekim 1949′da Ankara’da yaşamını yitirdi. Hecenin Beş Şairi‘nden biri. Selanik, Üsküp ve İstanbul idadilerinde öğrenim gördü. 1913′te Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Hariciye Nezareti’nde çalışmaya başladı. Bükreş ve Budapeşte’de görev yaptı. 1921′de Türkiye’ye döndükten sonra Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen “Müdafaa-i Milliye” adlı gizli örgüte katıldı. Cumhuriyetten sonra Fransızca ve edebiyat öğretmenliğiyaptı. Uzun yıllar Ticaret, İktisat ve Çalışma bakanlıklarında çalıştı. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’den milletvekili adayı oldu, seçilemedi.
Yaşamının son dönemini zorluklar içinde geçirdi. Servet-i Fünun etkisi taşıyan ilk şiirleri 1912′de “Şehbal” dergisinde yayınlandı. Daha sonra Ziya Gökalp‘in etisiyle hece veznini benimsedi ve Milli Edibiyat akımına katıldı. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiiler yazdı. Bazı şiirlerinde biçim açısındanhece kalıplarını kırma çabası da gösterdi. 1946′dan sonra mistik bir şiire yöneldi. Bir mevlevinin ruhuyla bağlantı kurduktan sonra yarattığını öne sürdüğütasavvufi şiirleryazdı.
ESERLERİ
ŞİİR:
Miras (1927)
Varidat-ı Süleyman (1949)
İlgili Aramalar: enis behiç koryürek edebi kişiliği,
enis behiç koryürek şiirleri,
enis behiç koryürek eserleri,
enis behiç koryürek miras,
enis behiç koryürek tuna kıyısında,
enis behiç koryürek gemiciler şiiri,
enis behiç koryürek sevgi,
enis behiç koryürek gemiciler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close