Tuyuğ

Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı, düşünsel ve felsefi konularla ilgili olarak yazılan bir nazım şeklidir.
Tuyuğun özellikleri şunlardır:

  • Uyak düzeni “aaxa” şeklindedir.
  • Halk edebiyatında maninin, divan edebiyatında ise rubainin karşılığı olarak görülür.
  • Rubai gibi tek dörtlükten oluşan tuyuğ, aruzun sadece “fâilâtün, fâilâtün, fâilün” kalıbıyla yazılır.
  • Rubaide olduğu gibi düşünce ağırlıklı konular işlenir.
  • Divan edebiyatında Kadı Burhaneddin bu türün en önemli şairidir.

Tuyuğ Örneği
Dilberin işi itâb u nâz olur
Çeşmi cadû, gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabret, tahammül kıl ana
Yâre erişmek işi az az olur
(Kadı Burhaneddin)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir