İslami İlk Eserler

İslami İlk Eserler

İslami ilk eserler denince akla “Kutadgu Bilig”, “Divanü Lügati’t-Türk”, Atabetü’l-Hakayık”, “Divan-ı Hikmet” ve ‘Dede Korkut Hikâyeleri” gelir.
  1. Kutadgu Bilig
  2. Divanü Lügati’t Türk
  3. Atabetü’l Hakayık
  4. Divan-ı Hikmet
  5. Dede Korkut Hikâyeleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir