Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Cumhuriyet Dönemindeki Öğretici Metinlerin Özellikleri ve Temsilcileri


Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler

     *    Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

         o    
Yedi Meşaleciler

     *    
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)

     *    
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

         o    
Beş Hececiler

         o    
Hisarcılar

      *    
Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)

      *   
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

         o    
Maviciler

     *    
İkinci Yeni (1954-1960)

     *   
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

     *    
1980 Sonrası Şiir

     *   
Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

     *   Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

         o    
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

         o    
Toplumcu Gerçekçi Eserler

         o    
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

         o    
Modernizmi Esas Alan Eserler

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri veya Drama Metinleri)

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Döneminin Diğer Sanatçıları

Bu yayınımızı sosyal medyada paylaşmak ister misiniz?

 
Top