Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu

Cumhuriyet Dönemindeki Öğretici Metinlerin Özellikleri ve Temsilcileri


Cumhuriyet Döneminde Edebi Dergiler

     *    Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

         o    
Yedi Meşaleciler

     *    
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960)

     *    
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

         o    
Beş Hececiler

         o    
Hisarcılar

      *    
Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1954)

      *   
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

         o    
Maviciler

     *    
İkinci Yeni (1954-1960)

     *   
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

     *    
1980 Sonrası Şiir

     *   
Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

     *   Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

         o    
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

         o    
Toplumcu Gerçekçi Eserler

         o    
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

         o    
Modernizmi Esas Alan Eserler

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri veya Drama Metinleri)

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Döneminin Diğer Sanatçıları

Bu yayınımıza yorum yapmak ve sosyal medyada paylaşmak ister misiniz... 
Top